Strona główna
Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki nagrodzeni!

22 października 2014 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu, na której zostały wręczone Stypendia Rady Powiatu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Warunkiem otrzymania stypendium jest średnia 5,0 na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego
w klasach technikum i liceum. Na wniosek Komisji Oświaty i Wychowania pierwszy raz wręczane były Nagrody Starosty dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Warunkiem otrzymania nagrody była bardzo dobra opinia zakładu pracy, wzorowe zachowanie, średnia 4,0 z przedmiotów ogólnokształcących i średnia 4,25 z przedmiotów zawodowych.

Czytaj