Strona główna
 

Egzamin maturalny
w sesji poprawkowej

26.08.2014r. godzina 8:30

Egzamin pisemny w auli szkoły

Egzamin ustny z języka polskiego w sali 110A.

Na egzamin należy zgłosić się punktualnie z dowodem osobistym oraz materiałami zgodnie z wytycznymi CKE
– czarny długopis, prosty kalkulator, cyrkiel, linijka.

 

Egzaminy poprawkowe-szkoły młodzieżowe


 

PONIEDZIAŁEK 25.08.2014 godz.9.00

 

Język polski SALA 12A

Uczniowie z klas 3TI,4TI,1E

Język polski SALA 14A

Uczniowie z klas 1TI,3TH,4TH,1G,2E


Matematyka SALA 110A

Uczniowie z klas 2TL,3TH,3TL,4TI,2G

Fizyka SALA 110A

Uczniowie z klasy 1A


Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii SALA 101C

Uczniowie z klasy 1C

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem SALA 101C

Uczniowie z klas 3TG,4TG,1C,2C

Technika pracy w hotelarstwie SALA 101C

Uczeń z klasy 2TH

Działalność recepcji SALA 101C

Uczeń z klasy 2TH


HISTORIA SALA 104A

Uczniowie z klas 3TH,1E,1D


Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności SALA 13A

Uczeń z klasy 1TE

Podejmowanie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej SALA 13A

Uczeń z klasy 1TM

Pracownia ekonomiczna SALA 13A

Uczeń z klasy 4TE


Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

SALA 108B

Uczniowie z klasy 2H

Elektrotechnika i elektronika SALA 108B

Uczniowie z klas 1I,2I,2F

Pneumatyka i hydraulika SALA 108B

Uczniowie z klasy 2 Bolechowo

Wykonywanie pomiarów układów elektrycznych prądu stałego SALA 108B

Uczeń z klasy 1TM

 

WTOREK 26.08.2014 godz.9.00

Matematyka SALA 112A

Uczniowie z klas 1TE,1TL,1TG,1TH,1TUS,2TG,2TIU,2TH,3TI


MATEMATYKA SALA 110A

Uczniowie z klas 1TI,1TM,4TG,1D,2E


Organizacja i techniki sprzedaży SALA 110 A

Uczeń z klasy 1A

Towar jako przedmiot handlu SALA  110A

Uczeń z klasy 1A


Urządzenia i systemy mechatroniczne SALA 108B

Uczeń z klasy 2 Bolechowo

Technologie i konstrukcje mechatroniczne SALA 108B

Uczniowie z klasy 2F

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy SALA 108B

Uczeń z klasy 1TI

Stosowanie technologii mechatronicznych SALA 108B

Uczeń z klasy 1TM


Technologia obróbki skrawaniem SALA 110B

Uczniowie z klas 1G,2G


Język niemiecki SALA 103A

Uczniowie z klas 1TUS,2TL,4TI,2C


Wychowanie fizyczne sala gimnastyczna

Uczniowie z klas 1D,2G


Rachunkowość SALA 13 A

Uczniowie z klas 3TE,3TL,4TE

 

 


ŚRODA  27.08.2014 godz.9.00

Język angielski SALA 104 A

Uczniowie z klas 1TH,1TL,1TUS,2TG,2TH,3TH,3TE,3TI,3TL

Język angielski dla logistyków SALA 104 A

Uczniowie z klasy 3TL

Język zawodowy  angielski  SALA 104 A

Uczeń z klasy 4TH


Język angielski SALA  106 A

Uczniowie z klasy 1TI,1TE,1TL,2TE,4TG,2E


Język niemiecki SALA 101B

Uczniowie z klas 3TG,3TH

Język niemiecki w gastronomii SALA 101B

Uczeń z klasy 2C
 

Egzaminy poprawkowe-szkoły dla dorosłych


WTOREK  26.08.2014 godz.16.00

Technologie i konstrukcje mechaniczne SALA 110B

SŁUCHACZ z 1KKZŚRODA   27.08.2014 godz.16.00

Język angielski  SALA  103A

Słuchacze  z 1LOZG


Język niemiecki  SALA 101B

Słuchacze z 2AZ

 

 

Czytaj