Realizacja oraz wyniki projektu „Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu”

W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, w ramach programu Erasmus+ realizowany był projekt pt. ”Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu”. Był on skierowany do uczniów kształcących się w zawodach: monter-mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów oraz poznanie kultury naszych zachodnich sąsiadów. Projekt trwał od 01.06.2015 do 31.05.2017 r. W tym czasie zostały zorganizowane trzy staże:

- jeden dla 16 uczniów klasy o profilu monter-mechatronik  w  Handwerkskammer Hildesheim-Südndsi,

- dwa dla 36 mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych w Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg w Korbach.

 

Przed wyjazdem uczniowie brali udział w cyklu zajęć przygotowawczych, w skład których wchodziły spotkania dotyczące kompetencji zawodowych i językowych. Stażyści uczestniczyli także w warsztatach pedagogiczno-instruktażowych. Przygotowanie uczniów do wyjazdu sprawdzono w czasie testów potwierdzających ich umiejętności. Takie testy przeprowadzono również po powrocie ze stażu, aby określić stopień przyrostu wiedzy
i umiejętności uczestników. Dane przedstawia poniższa tabela nr 1, uczniowie za każdym razem mogli uzyskać maksymalnie sto punktów.

 

Lp.

Nr stażu

Szkolenie specjalistyczne

Szkolenie językowe

Test nr 1

Test nr 2

Test nr 3

Test nr 1

Test nr 2

Test nr 3

1

Hildesheim -staż nr 1

63,88

76,19

85,38

65,13

78,56

85,31

2

Korbach -staż nr 2

69,67

86,11

91,72

78,56

91,39

92,17

3

Korbach -staż nr 3

73,44

87,39.

90,67

80,56

92,28

94,11

 

Analiza wyników pokazuje, że podczas zajęć przygotowawczych oraz samego stażu uczniowie pogłębili wiedzę, udoskonalili umiejętności zawodowe oraz zwiększyli kompetencje językowe (wzbogacili i utrwalili słownictwo z języka niemieckiego z zakresu eksploatacji, obsługi, diagnostyki mechatroniki samochodowej i ogólnej).

W ramach stażu zajęcia i ćwiczenia odbywały się pod stałym nadzorem opiekunów - nauczycieli przedmiotów zawodowych ze strony niemieckiej. Zajęcia były prowadzone w języku Partnera, dlatego uczestniczył w nich  również lektor-tłumacz, co ułatwiło komunikację między instruktorem a  uczestnikami projektu.

Przez 14 dni stażyści  poznawali nowoczesne technologie wykorzystywane przez koncern VW. Soboty, niedziele i niektóre popołudnia były przeznaczone na spotkania z kulturą regionu.

Założenia programowe projektu w zakresie szkolenia zostały w pełni zrealizowane. Uczestnicy staży to przygotowani na wyzwania nowoczesnego rynku pracy młodzi ludzie, którzy, oprócz kompetencji zawodowych,  wykształcili umiejętność przybierania elastycznych postaw w stosunku do różnych form zatrudnienia w firmach regionu poznańskiego.

Wszyscy uczestnicy po zdanym egzaminie praktycznym otrzymali certyfikaty i europassy mobilności potwierdzające ich umiejętności zawodowe. Zostały one wręczone na zorganizowanej 20.04.2017 r. VIII sesji logistyczno-mechatroniczne.

Wiesław Światłowski

 

Organem prowadzącym Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu jest Powiat Poznański.