Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki w finale X Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Grudniowe okręgowe eliminacje wyłoniły skład finału X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Do finału zakwalifikowały się 63 osoby , wśród nich są uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu  – Agata Przespolewska i Piotr Polny. Gratulujemy!

W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział 8700 uczestników z 284 szkół.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki
od 2008 roku. Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk.

Ma na celu:

  • rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną, 

  • pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.

 

Finał odbędzie się 2 marca 2018 r. w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, a uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 13 kwietnia 2018 r.

Anna Łomot

Organem prowadzącym Swarzędzką Jedynkę jest Powiat Poznański