Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu w gronie najlepszych szkół z Wielkopolski!

12 stycznia 2018 roku w Auditorium Maximum Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu odbyła się Gala Wielkopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Podczas uroczystości najlepsze szkoły z województwa wielkopolskiego otrzymały nagrody.

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu w rankingu najlepszych Techników w Wielkopolsce zajął wysokie 10. miejsce!

Oceniając szkoły, Kapituła brała pod uwagę wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z  przedmiotów dodatkowych, sukcesy szkoły w olimpiadach oraz wyniki egzaminu zawodowego. 

Wysoka pozycja Swarzędzkiej Jedynki to niewątpliwie sukces zaangażowanych i pełnych pasji nauczycieli oraz zdolnych i zmotywowanych do nauki uczniów.

Ranking Perspektyw stanowi dla ZS 1 w Swarzędzu mobilizację do dalszej efektywnej pracy oraz zajęcia w kolejnym roku jeszcze wyższego miejsca!

Monika Nowak

Organem prowadzącym Swarzędzką Jedynkę jest Powiat Poznański