Ekonomiści Swarzędzkiej Jedynki pod patronatem IKEA BSC

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu Przemysław Jankiewicz oraz HR Manager firmy IKEA Business Service Center Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Marta Reinsch podpisali umowę o współpracy partnerskiej dotyczącą uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.

Głównym celem porozumienia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego na kierunku technik ekonomista oraz jak najlepsze przygotowanie uczniów do wykonywania tego zawodu w przyszłości.

Zakres współpracy obejmuje odbywanie przez najlepszych uczniów klasy III Technikum Ekonomicznego praktyk zawodowych w działach kadrowo-płacowych firmy IKEA BSC, zgodnie z programem nauczania w zawodzie. Podczas wykonywania określonych zadań w firmie uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami zawodu, wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce oraz nabyć nowe umiejętności bezpośrednio na stanowiskach pracy.

Uczniowie klas ekonomicznych będą mogli również uczestniczyć w warsztatach
i szkoleniach specjalistycznych z tematyki zawodowej prowadzonych przez przedstawicieli firmy IKEA BSC, które pozwolą zdobyć im dodatkowe kompetencje zawodowe.

W ramach współpracy najlepsi absolwenci kierunku technik ekonomista będą mieli możliwość odbycia płatnych 3 miesięcznych staży wakacyjnych w siedzibie firmy IKEA BSC w Poznaniu oraz perspektywę dalszego zatrudnienia w przypadku rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

IKEA Business Service Center  Sp. z o.o. w Poznaniu stanowi część Grupy IKEA. Firma świadczy usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe dla pozostałych spółek Grupy IKEA, zlokalizowanych na terenie Europy. Do działu Usług HR należą zadania z zakresu kalkulacji wynagrodzeń, administracji personalnej i obsługi systemów HR.W IKEA BSC pracuje blisko 500 specjalistów reprezentujących 20 narodowości
i posługujący się 22 językami.

W perspektywie najbliższych 5 lat spółka IKEA BSC planuje zwiększyć zatrudnienie o kolejne 500 pracowników z branży ekonomicznej.

Współpraca ZS1 w Swarzędzu z zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi jest doskonałą okazją do kształcenia profesjonalnie przygotowanych do rynku pracy fachowców oraz  zwiększania motywacji  uczniów do podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności.

Podpisanie umowy patronackiej z IKEA BSC ma na celu popularyzację kształcenia zawodowego, w szczególności o kierunku Technik Ekonomista jako zawodu z przyszłością!

Monika Nowak

Organem prowadzącym Swarzędzką Jedynkę jest Powiat Poznański