Udział ekonomistów Swarzędzkiej Jedynki w „Dniu Współpracy” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

8 lutego 2018 roku uczniowie klas ekonomicznych Swarzędzkiej Jedynki  już po raz trzeci wzięli udział w Dniu Współpracy” zorganizowanym przez  Wydział Ekonomiczno–Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W wydarzeniu tym uczestniczyli uczniowie szkół partnerskich, z którymi Uczelnia podpisała umowę o współpracy.

Podczas „Dnia Współpracy” zaprezentowano działalność naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powiązaną z interesującymi wykładami i warsztatami o tematyce ekonomicznej oraz konkursami. Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki wzięli udział w wykładzie pt. „Statystka nie jest trudna” prowadzonym przez dr Romanę Głowicką – Wołoszyn, podczas którego zostały omówione podstawowe miary statystyczne oraz ich zastosowanie w praktyce. Prowadząca wykład przekonywała uczniów  do nauki statystyki oraz prawdziwości twierdzenia, że statystyka nie jest trudna. Uczniowie również uczestniczyli w warsztacie pt. „Komunikacja w procesie gospodarowania zasobami ludzkimi w organizacji” prowadzonym przez dr hab. B. Hadryjańską, dr M. Dolatę, dr M. Jaworską, dr M. Malinowskiego i mgr W. Wydubę, podczas którego za pomocą gier i zabaw sytuacyjnych pokazano, jak duże znaczenie w procesie komunikacji międzyludzkiej ma komunikacja werbalna i niewerbalna.  Udowodniono,  że jest ona niewątpliwie ważnym elementem w skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w każdym przedsiębiorstwie. Ponadto młodzi ekonomiści mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat gospodarki, bankowości, przedsiębiorczości, czy Unii Europejskiej biorąc udział w quizie ekonomicznym. Całość wydarzenia dopełnił spacer po kampusie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz obiad dla uczniów.

 

„Dzień Współpracy”  to znakomita okazja do zapoznania się uczniów z tematyką przyszłych studiów o profilu ekonomicznym i przekonania się z jakimi zadaniami przyjdzie im się im zmierzyć w przyszłości studiując na Uczelni. Zadowoleni uczniowie Swarzędzkiej Jedynki wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnej edycji „Dnia Współpracy” w roku następnym.

Monika Nowak

Organem prowadzącym Swarzędzką Jedynkę jest Powiat Poznański

Zdjęcia udostępnione przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.