Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki w Republice Czeskiej

Uczniowie z Technikum Mechatronicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności monter-mechatronik Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzuw dn. 01.10-14.10.2017r i w dn.11.03-24.03.2018r. uczestniczyli w stażu  w SKODA AUTO A.S. Mlada Boleslav na terenie Republiki Czeskiej.

Na każdy staż wyjechało po 8 uczniów (4 ze szkoły zawodowej i 4 z technikum). Uczniowie realizowali program  stażu, który był zgodny z podstawą programową na dwóch kierunkach kształcenia. Staże były realizowane w oparciu o projekt pt. ”Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów”.

Czeska szkoła to miejsce szkoleniowe bardzo dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt związany z mechatroniką przemysłową i samochodową oraz urządzenia diagnostyczne wyszukiwania i usuwania usterek występujących na nowoczesnej linii produkcyjnej. Połączenie teorii nabytej w szkole  z praktyką wpłynęło znacząco na zdobycie umiejętności praktycznych i wiedzy przez uczestników projektu. Podczas stażów było widać bardzo duże zaangażowanie naszych uczniów w proces szkoleniowy w bardzo dobrej bazie szkoleniowej oraz chęć poznania najnowszych rozwiązań technologicznych.

Uczniowie pracowali na stanowiskach  specjalistycznych w pracowni układów pneumatycznych, elektropneumatycznych, hydraulicznych, elektrohydraulicznych oraz programowania sterownikami i robotami przemysłowymi . Każdy staż kończył się egzaminem z programowania . Istotą wyjazdu do czeskiego ośrodka szkoleniowego było również potrzeba kształcenia i doskonalenia umiejętności językowych, które doskonalono przez częste konwersacje z kolegami z Czech w języku angielskim oraz instruktorami podczas zajęć szkoleniowych w ramach staży.  

Umiejętności praktyczne, które uczniowie zdobyli podczas zajęć, zostały potwierdzone przez otrzymane certyfikaty oraz dokumenty Europass-Mobilność.   

Wizyta w Mlada Boleslav była również znakomitą okazją do poznania kultury, historii i tradycji regionu. Uczniowie podczas pobytu odwiedzili miejsca kultury związane z historią regionu takie jak: Praga , Karlftejn  czy Mlada Boleslav.                                                                   

Wiesław Światłowski

Organem prowadzącym Swarzędzką Jedynkę jest Powiat Poznański