Turniej Talentów – Akademia Księgowego

W dniu 13 kwietnia br.  w Oddziale Wielkopolskim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbyła się Gala wręczenia nagród X edycji „Turnieju Talentów – Akademia Księgowego”.

Do IX edycji „Turnieju Talentów -  Akademia Księgowego” zgłosiło się 850 uczniów z 42 szkół z 4 województw tj. wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Tematyka konkursu jest zgodna z podstawą programową w zawodzie technik ekonomista oraz z obowiązującym programem nauczania dla przedmiotów: rachunkowość, pracownia ekonomiczna, ekonomika a także ze standardami egzaminacyjnymi  dla tego zawodu. Uczestnik konkursu winien dodatkowo posiadać umiejętność obsługi program REWIZOR z pakietu INSERT.

Uczennica  klasy 4TE/TM Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu Patrycja Nowakowska uzyskał tytuł finalisty Turnieju.

Podczas Gali kończącej X edycję Turnieju profesor dr hab. Wiktor Gabrusewicz  Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu podkreślił rolę i znaczenie rachunkowości w zarządzaniu firmą. Ponadto na zakończenie Galę uświetnił koncert kwartetu smyczkowego uczennic Zespołu Szkół Muzycznych z Poznania.