Szkolnictwo branżowe - gwarancją dobrej pracy?

Podczas debaty porozmawiamy o szkolnictwie branżowym i korzyściach, jakie niesie ze sobą ten typ edukacji. Zastanowimy się, jak przekonać od niego młodych ludzi i ich rodziców. Na szkolnictwo zawodowe spojrzymy też z perspektywy pracodawców– ich zaangażowania w tworzenie klas patronackich, szkolenie młodzieży i przystosowanie do rynku pracy