SESJA MECHATRONICZNA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

SESJA MECHATRONICZNA W

ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  w SWARZĘDZU

 

Po realizacji dwóch staży w ramach projektu Urządzenia  mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów” oraz programu POWER VET dnia 24 kwietnia 2018 r. odbyła się  sesja mechatroniczna, w której uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele firm zewnętrznych, starostwa powiatowego, kuratorium oraz uczniowie gimnazjum.  Podczas sesji zostały wygłoszone wykłady: „Nowoczesne  systemy stosowane w  mechatronice” i Zastosowanie elektroniki w mechatronice”, w którym skupiono się na samochodach elektrycznych. Z kolei w wykładzie „Zrobotyzowane systemy latające” przedstawiono wykorzystanie dronów w życiu codziennym, przemyśle i wojsku. Wykłady nawiązywały w dużej części do zajęć realizowanych podczas projektu. W drugiej części uczestnicy projektu zaprezentowali swój pobyt na stażach w SKODA AUTO A.S. Mlada Boleslav na terenie Republiki Czeskiej w dniach od 01 do 14 października 2017 roku i w dniach od 11 do 24 marca 2018 roku.

Podczas prezentacji beneficjenci omawiali każdy dzień pobytu, na który składały się codzienne ośmiogodzinne zajęcia zgodnie z programem stażu oraz podstawą programową.  Popołudnia natomiast oraz soboty i niedziele były przeznaczone na zwiedzanie regionu. Po wyczerpującej prezentacji uczestnikom zostały uroczyście wręczone europassy mobilności i certyfikaty w języku angielskim.

/opiekun stażu Wiesław Światłowski/

Organem prowadzącym Swarzędzką Jedynkę jest Powiat Poznański