Ekonomistki Swarzędzkiej Jedynki z indeksami na Uniwersytet Przyrodniczy!

Dnia 31 maja 2018 roku w sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Zostań Ekonomistą", organizowanego przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny. Celem konkursu było wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną uczniów szkół średnich, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej uczestników konkursu oraz zachęcanie do podjęcia studiów ekonomicznych.

W konkursie wzięły udział uczennice klasy trzeciej technikum ekonomicznego Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy teoretyczno – empirycznej z zakresu wybranej problematyki ekonomicznej. Ekonomistki Swarzędzkiej Jedynki podczas pracy zespołowej napisały dwa eseje, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu:

1. Marika Machowicz i Weronika Krakowska – praca nt. Osoby młode na rynku pracy w 2017 roku na przykładzie absolwentów Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

2. Sabine Raben i Paulina Maciejewska – praca nt. Badania konsumentów jako źródło informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Członkowie Kapituły Konkursu, na czele z przewodniczącą Panią prof. dr hab. Władysławą Łuczką, oceniali prace biorąc pod uwagę ich wartość merytoryczną, kompozycję oraz poprawność językową.

Kolejny etap konkursu polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej do napisanego eseju i zaprezentowaniu go przed publicznością. Uczennice posługując się językiem ekonomicznym w sposób rzeczowy przedstawiły wyniki swoich badań, podczas prezentacji pracy. Decyzją Kapituły Konkursu Sabine Raben  i Paulina Maciejewska zajęły 6. miejsce i zostały Laureatkami konkursu oraz otrzymały zaświadczenie o przyjęciu na studia na wybrany kierunek Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego (Ekonomia, Finanse i Rachunkowość), bez postępowania kwalifikacyjnego, z maksymalną liczbą punktów.

Marika Machowicz i Weronika Krakowska będąc w finale konkursu również znalazły się w dziesiątce najlepszych w Polsce i otrzymały certyfikat uczestniczenia w konkursie.

Opiekunem merytorycznym zespołów była Pani Monika Nowak, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w ZS1 w Swarzędzu.

Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności naukowej!

Monika Nowak

Organem prowadzącym Swarzędzką Jedynkę jest Powiat Poznański