Dla maturzystów

W sekretariacie szkoły istnieje możliwość odbioru

loginów i haseł do systemu OKE w celu sprawdzenia

wyników egzaminów maturalnych.