II Sesja mechatroniczna

W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu w ramach programu POWER VET realizowano projekt ”Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych”. Projekt był skierowany do beneficjentów klas o zawodach mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych, językowych oraz zapoznanie się z kulturą i regionem. Projekt trwał dwa lata od dn. 03.09.2017 do 03.07.2019 r. W tym czasie zostały zorganizowane dwa dwutygodniowe staże dla mechatroników, mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych do Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg w Korbach. Każdy ze staży został poprzedzony cyklem zajęć przygotowawczych zawodowych, językowych i pedagogiczno-instruktażowych oraz zakończył się testami potwierdzającymi umiejętności zawodowe. W wyniku pozytywnie zdanych egzaminów beneficjenci uzyskali certyfikaty i Europassy Mobilności. Zostały one rozdane na zorganizowanej  w dn. 05.06.2019 r. II sesji mechatronicznej, która odbyła się w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Zostali na nią zaproszeni goście z zewnątrz oraz uczniowie pobliskich gimnazjów i naszej szkoły. Uczestniczyło w niej ponad 150 osób. Na uroczystości rozdano 32 certyfikaty i Europassy Mobilności. Sesja rozpoczęła się ciekawymi wykładami z mechatroniki pojazdowej: „Mechatronika w pojazdach samochodowych” oraz „Samochody elektryczne”. Wykłady były przeprowadzone przez prelegentów z Politechniki Poznańskiej. W dalszej części sesji wybrani uczniowie dokonali prezentacji odbytych staży. Pokazano prace na stanowiskach oraz zwiedzanie regionu Hesji. Wykonaną wcześniej tablicę informacyjną potwierdzającą staż umieszczono na terenie szkoły obok poprzednich projektów wymian uczniowskich. Zakończeniem sesji był poczęstunek dla wszystkich z tradycyjną grochówką.

Opiekun stażu i autor projektu Wiesław Światłowski

Organem prowadzącym Swarzędzką Jedynkę jest Powiat Poznański