”Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych”

W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w ramach programu POWERVET pt. ”Diagnostyka podstawą sprawności urządzeń mechatronicznych w pojazdach samochodowych”  realizowano projekt skierowany do beneficjentów klas o zawodach mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych, językowych oraz zapoznanie się z kulturą i regionem. Projekt trwał od 03 września 2017 do 03 lipca.2019 roku. W czasie tego projektu zostały zorganizowane dwa dwutygodniowe staże dla 32 beneficjentów do Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg w Korbach. Każdy ze staży został poprzedzony cyklem zajęć przygotowawczych zawodowych, językowych i pedagogiczno-instruktażowych i zakończony został testami potwierdzającymi umiejętności zawodowe, które były przeprowadzone kilkukrotnie. Testy, które beneficjent rozwiązał po powrocie, miały cześć pytań opisujących praktyczne rozwiązywanie zagadnień. Przyrost nabytej wiedzy i umiejętności przedstawia poniższa tabela nr1, maksymalnie można było uzyskać 100 pkt.  Beneficjenci opanowali materiał teoretyczny oraz utrwalili go poprzez udział w zajęciach praktycznych. Było to ścisłe powiązanie teorii z praktyką.

Tabela nr 1

 

Lp.

Nr stażu

Szkolenie specjalistyczne

Szkolenie językowe

Test nr 1

Test nr 2

Test nr 3

Test nr 1

Test nr 2

Test nr 3

1

Korbach -staż nr 1

38,4 pkt.

59,25 pkt.

86,75 pkt.

27,82 pkt.

49,00 pkt.

65,40 pkt.

2

Korbach -staż nr 2

28,18 pkt.

50,25 pkt.

70,68 pkt.

25,80 pkt.

73,91pkt

88,72 pkt.

Podczas zajęć przygotowawczych oraz samego stażu beneficjent pogłębił oraz utrwalił słownictwo z języka niemieckiego z zakresu eksploatacji, obsługi, diagnostyki mechatroniki samochodowej i ogólnej. Zajęcia i ćwiczenia były stale monitorowane przez opiekunów, którzy są nauczycielami przedmiotów zawodowych ze strony niemieckiej. Podczas zajęć obecny był  lektor-tłumacz, co ułatwiło lepszą komunikację pomiędzy instruktorem ze strony niemieckiej, a  uczestnikami projektu ze strony polskiej. Ponadto zajęcia były prowadzone w języku Partnera przez 10 dni roboczych. Pozostałe dni (sobota, niedziela) i niektóre popołudnia były przeznaczone na poznawanie kultury regionu. Założenia programowe w zakresie szkolenia zostały zrealizowane w 100%. Oczekiwanym rezultatem staży było przygotowanie przyszłego absolwenta na wyzwania nowoczesnego rynku pracy i wykształcenie w nim elastycznej postawy w stosunku do różnych form zatrudnienia w firmach regionu poznańskiego.

Wizyta w Korbach była również znakomitą okazją do poznania kultury, historii i tradycji regionu. Korbach jest starym niemieckim miastem położonym wśród wzniesień, otoczonym wieńcem pięknej zieleni. Okolice Korbach są ciekawe, pełne zabytków. Beneficjenci zwiedzili zamek w Waldeck, miasto Kassel, Fritzlar, i Willingen, gdzie znajduje się znana skocznia narciarska, na której skakali nasi skoczkowie. W pobliżu Korbach są jeziora Eder i Diemel z zaporami wodnymi. Uczestnicy projektu mogli zobaczyć te zapory i zapoznać się z ich historią. Poza głównym celem stażu, poznanie regionu było  także dużą dodatkową wartością dla naszych uczniów.

Opiekun stażu i autor projektu Wiesław Światłowski

Organem prowadzącym Swarzędzką Jedynkę jest Powiat Poznański