Drzwi otwarte

W związku z sytuacją kryzysową

zaplanowane Drzwi Otwarte 

zostają odwołane.

Wszelkie informacje można uzyskać poprzez 

dziennik elektroniczny 

lub poprzez pocztę elektroniczną.