dzień papieski 2013

W czasie tegorocznego Dnia Papieskiego gościliśmy w Swarzędzkiej Jedynce rabina Jakuba. Było to niewątpliwie wydarzenie bezprecedensowe, gdyż o Papieżu-Polaku opowiadał wyznawca judaizmu. Rabin podkreślił, iż Jan Paweł II nie tylko wiele zrobił dla dialogu chrześcijan i żydów, ale właściwie ten dialog rozpoczął. To Papież-Polak zwrócił uwagę na dziedzictwo i wartości, które chrześcijanie dzielą z wyznawcami judaizmu. Był również pierwszym papieżem, który wszedł do synagogi.
Uczniowie mieli okazję skosztować upieczonej przez Gościa tradycyjnej chałki oraz poznać zwyczaje panujące w judaistycznej rodzinie. Wykład rabina Jakuba spotkał się z ciepłym przyjęciem i wzbudził zainteresowanie młodzieży, czego dowodem były liczne pytania kierowane do Gościa. Spotkanie miało zatem udany, bo... "dialogowy" charakter.

Anna Kostecka, A. Gałązka-Kozłowska