eco

. W wydarzeniu udział wzięły uczennice z najlepszymi wynikami w nauce z klasy II TE z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, gdzie uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w wykładach i prezentacjach dotyczących palących problemów współczesnego świata z zakresu ekologii i ochrony środowiska tj. skutków ocieplania się klimatu, problemu składowania i spalania odpadów, niedoboru wody w pewnych obszarach Ziemi. Wieczorem warsztaty uświetnił swoją obecnością Starosta Poznański Jan Grabkowski. Kolejny dzień upłynął na zapoznawaniu się z możliwościami edukacyjnymi ośrodka w Chalinie tj. modelami przedstawiającymi mieszkańców lasu, egzotycznych zwierząt oraz przodków Homo sapiens. Warsztaty zakończyły się przejściem ścieżki edukacyjnej „Jary wokół Chalina”.