przelaje

Składy reprezentacji:

- chłopcy

Adam Ochowiak 3 ATL

Hubert Sobczak 2G

Bartosz Czerniak 3 ATL

Krzysztof Szenfeld 2 BTI

Dominik Derda 1 BH

Patryk Piaseczny 2 F

Marcin Jankowski 3 ATL

Gracjan Głowacki 2 F

Michał Kaszyński 1 ATL

Arkadiusz Nawrodzki 1 D

- dziewczęta

Katarzyna Popanda 3 ATL

Joanna Haremza 2 TG

Greta Tomaszewska 1 CS

Joanna Frysiak 2 CS

Adrianna Lipczyńska 2 CS

Patrycja Cichy 2 BH

Magdalena Filipiak

Joanna Kuźniarska 1 BH

Aneta Bączkiewicz 2 ES

Joanna Kmieciak 1 TE