Rajd

Rajd „Rowerem i pieszo przez Gminę Dopiewo”W mroźną i śnieżną niedzielę 10.03.br. Koło PTTK Nufka wyruszyło o godz. 9:00 autokarem ze Swarzędza na Rajd „Rowerem i pieszo przez Gminę Dopiewo”. Autokarem dojechaliśmy do miejscowości Lisówki skąd pieszo drogą przez pola i okoliczne lasy wyruszyliśmy w kierunku Dopiewa. Zimowa sceneria nie przeszkodziła nam w podziwianiu okolicznych krajobrazów. Po sześciu kilometrach o godz. 12:15 dotarliśmy do Dopiewa. Meta rajdu była zlokalizowana na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji gdzie otrzymaliśmy znaczki rajdowe oraz gorąca grochówkę. Po rozstrzygnięciu Konkursu o gminie Dopiewo w którym M.Kalke zajął 1 miejsce i rozdaniu nagród dla najliczniejszej drużyny z Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wyjechaliśmy w drogę powrotną i o godz. 15:00 dotarliśmy do Swarzędza. W rajdzie uczestniczyli: M.Kalke, D.Kozicki i P.Kubiak. Do zobaczenia na turystycznym szlaku.

Czytaj więcej

XVI Wielkopolski Rajd  Dokarmiamy zwierzęta

XVI Wielkopolski Rajd „ Dokarmiamy zwierzęta”W niedzielę 10 lutego br. członkowie szkolnego Koła PTTK "Nufka" wybrali się na XVI Wielkopolski Rajd „ Dokarmiamy zwierzęta”. Trasa rajdu wiodła z Owińsk (dowiozły nas tu autokary) malowniczym brzegiem Warty przez Promnice gdzie przeprawiliśmy się na drugi brzeg i dalej lasem doszliśmy do Ośrodka Edukacji Leśnej w łysym Młynie k. Biedruska. 10 kilometrową trasę pokonali wszyscy uczestnicy rajdu. Na mecie w Ośrodku Edukacji Leśnej mogliśmy podziwiać wystawę "Wędkarstwo & Rybactwo".

Czytaj więcej

Leśmian i Pani Laura

Leśmian i Pani Laura,  czyli spotkania z poezją w Swarzędzkiej Jedynce Dnia 11.02.2013 r. w Zespole Szkół nr  1 w Swarzędzu odbyło się spotkanie z artystką Teatru Polskiego w Warszawie, aktorką telewizyjną - znaną m.in. z roli Gabrieli w serialu „Klan”, autorką wierszy i opowiadań dla dzieci - Laurą łącz. Wizyta przebiegła w miłej atmosferze. Uczniowie byli zasłuchani w barwne opowieści pani Laury, która przedstawiła im historię swojej kariery artystycznej. Opowiadała o indywidualnościach ze świata teatru, dawnych mistrzach, którzy wywarli wpływ na jej życie oraz wybory artystyczne. Aktorka zaprezentowała piękny, pełen anegdot, ale i niepozbawiony wzruszeń spektakl poetycko-muzyczny zatytułowany „Miedzy mną a tobą”, nawiązujący do cyklu ballad Bolesława Leśmiana,  poety, którego twórczość pani Laura łącz ceni szczególnie. Publiczność Swarzędzkiej Jedynki przyjęła  występ gromkimi brawami.

Czytaj więcej

14 lutego  Walentynki

14 lutego – Walentynki 14 lutego - Dzień świętego Walentego to dzień zakochanych. Z tej okazji w Swarzędzkiej Jedynce panowały: kolor czerwony, kształt serca i walentynkowa atmosfera. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaprosili koleżanki i kolegów na krótkie przedstawienie, a na dużej przerwie, urozmaiconej muzyką o tematyce miłosnej,  rozstrzygnięty został konkurs wiedzy o Swarzędzu. Największą wiedzą o naszym mieście wykazali się uczniowie klasy 2 ES LO z wychowawczynią Panią Marleną Kruszyńską-Figan. Uzyskując maksymalną liczbę punktów zasłużyli na pierwsze miejsce i nagrodę, którą był okazały tort w kształcie serca oczywiście. Ponadto, wszyscy uczniowie, którzy mogli pokazać w tym dniu dowolną, zewnętrzną część garderoby w kolorze czerwonym, zwolnieni byli z odpowiedzi ustnych !!!

Czytaj więcej

Europejski Dzień Numeru 112 w Swarzędzkiej Jedynce

Europejski Dzień Numeru 112 w Swarzędzkiej Jedynce  Dnia 11 lutego 2013 roku z okazji Europejskiego Dnia Numeru 112 w auli Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Kostrzyna.  Na spotkaniu zostały przedstawione zasady funkcjonowania i korzystania z numeru ratunkowego 112. Ponadto młodzież obejrzała nakręcony przez prelegentów film z akcji ratunkowych. Oczywiście, nie obyło się w tym dniu bez przypomnienia zasad udzielania pierwszej pomocy. W trakcie spotkania została też doceniona praca ochotników straży – uczniów naszej szkoły. Jest ich ośmioro -  z OSP Kostrzyn, OSP Czerwonak  i OSP Swarzędz. W tym dniu cała społeczność naszej szkoły otrzymała Karty ICE (In Case of Emergency) wydane pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.

Czytaj więcej

Kolejny sukces Swarzędzkiej Jedynki!

Kolejny sukces Swarzędzkiej Jedynki! Dnia 9 stycznia 2013 roku odbyły się eliminacje okręgowe V Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Wzięło w nim udział dwoje reprezentantów Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu: Sandra Dziaduła z klasy 3 Technikum Hotelarskiego oraz Robert Modzelewski z klasy 4 Technikum Hotelarskiego. Zostali oni wyłonieni w eliminacjach szkolnych, w których wzięło udział 20 uczniów z klas hotelarskich. W zmaganiach olimpijskich towarzyszyła uczniom prof. Agnieszka Wójcik.

Czytaj więcej

XI edycja konkursu

 XI edycja konkursuPoznajemy literaturę anglojęzyczną   8 stycznia br. 70 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz z gimnazjów w  Kostrzynie, Nekli, Paczkowie i  nr 2 w Swarzędzu wzięło udział w imprezie poświęconej Karolowi Dickensowi. Odbyły się dwa konkursy. Konkurs indywidualny sprawdzał znajomość treści i słownictwa książeczki w języku angielskim David Copperfield oraz umiejętność słuchania i czytania po angielsku. W konkursie zespołowym uczniowie wykazali się wiedzą na temat życia i twórczości Karola Dickensa. Uczestnicy zapoznali się też tego dnia z fragmentami filmu Oliver Twist oraz książki Nicholas Nickleby. Uczniowie zabrali do domu nie tylko satysfakcję z osiągniętych wyników, ale też cenne i ciekawe nagrody.    

Czytaj więcej

WYNIKI XI edycji konkursu

WYNIKI XI edycji konkursuPoznajemy literaturę anglojęzyczną   WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA WZIĘCIE UDZIAłU LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY nauczyciele języka angielskiego ZS nr1 w Swarzędzu   KONKURS INDYWIDUALNY - ‘DAVID COPPERFIELD’  1.     Kinga Szafranek – Gimnazjum nr 2 w SwarzędzuStanisław Stołowski – ZS nr 1 w Swarzędzu2.     Mateusz Kowalewski – ZS nr 1 w SwarzędzuPiotr Góreczny – Gimnazjum w Kostrzynie3.     Andrzej Galuba – Gimnazjum w KostrzynieWyróżnienia:  - Natalia Chmielnik – Gimnazjum w Paczkowie - Piotr Szymczak – Gimnazjum w Nekli - Ewelina Pietrzak – Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu   KONKURS ZESPóOWY – ‘ŻYCIE I TWÓRCZOść KAROLA DICKENSA’   ZS nr 1 w Swarzędzu: Barbara Szymczak, Dagmara Witaszek, Andria Zygmunt Gimnazjum w Nekli: Maciej Babraj, Bartosz Damrath, Piotr Szymczak Gimnazjum w Nekli: Maja Dopierała, Magdalena Stachowiak

Czytaj więcej

plan

 Nowy PlanZmiany w planie lekcji od 18 lutego 2013 r. - sprawdź tutaj

Czytaj więcej

Nowa inicjatywa Zespołu Szkół nr1 w Swarzędzu Comenius w śniegu

Nowa inicjatywa Zespołu Szkół nr1 w Swarzędzu  „Comenius  w śniegu”  W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół nr1 w Swarzędzu przystąpił do realizacji projektu w ramach Programu Comenius „Comenius w śniegu”. Projekt realizować będą wspólnie cztery szkoły: ZS nr1 w Swarzędzu, zaprzyjaźniona szkoła niemiecka  Theodor-Ltt-Schule Gießen (Niemcy), szkoły z Banská Bystrica (Słowacja) i z Gödöll� (Węgry). Celem projektu będzie wspólne wykonanie przez uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie rzeźby przedstawiającej dwóch witających się narciarzy. Rzeźba ma symbolizować współpracę między szkołami z Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier. Wizyta przygotowawcza odbędzie się wiosną 2013 r.

Czytaj więcej