Technikum Informatyczne w Czechach

Technikum Informatyczne w Czechach W tym roku po raz kolejny uczniowie Technikum  Informatycznego jako jedyni uczestniczyli w pięciodniowej wycieczce, tym razem odwiedzili Czechy. Wszystko zaczęło się w poniedziałek 28 maja o godzinie 02:00 na Dworcu Głównym w Poznaniu. Podróż zakończyła się w Decinie gdzie około 18:00 wszyscy mogli zakwaterować się w Hotelu „U Kaple". Po obiadokolacji wszyscy zrobili zakupy w pobliskim sklepie co zakończyło pierwszy dzień.

Czytaj więcej

Ogloszenie

Konsultacje przed egzaminem praktycznym z przygotowania zawodowego w zawodzie technik ekonomistarozpoczną się dnia 12 czerwca 2012 0 godzinie 11:00w sali 13a.Prowadząca: mgr Iwona Winiarczyk

Czytaj więcej

Ogloszenie

Konsultacje przed egzaminem praktycznym z przygotowania zawodowego w zawodzie technik ekonomistarozpoczną się dnia 12 czerwca 2012 0 godzinie 11:00w sali 13a.Prowadząca: mgr Iwona Winiarczyk

Czytaj więcej

Dzień Historyczny

Dzień Historyczny   Kilkuletnia tradycją cieszą się naszej szkole Dni Historyczne. Ich celem jest kształtowanie postawy patriotycznej wśród uczniów a także poszerzanie wiedzy historycznej. Dotyczy to zwłaszcza historii najnowszej, na którą w szkołach niższego szczebla  często brakowało czasu. W tym roku szkolnym tematem Dnia Historycznego wyły wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Czytaj więcej

Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki na UAM Poznań

Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki  na UAM Poznań   Dnia 20 kwietnia 2012 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  w Powiecie Poznańskim wzięli udział w zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego z I rokiem germanistyki. Zajęcia te zostały zorganizowane w ramach współpracy szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Poznańskim z Wydziałem Germanistyki Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj więcej

Sukces w konkursie historycznym

Sukces w konkursie historycznym Wiosną tego roku, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Wielkopolski oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu ogłosiły konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat: Wielkopolskie dwory i ich mieszkańcy. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach: konkursu plastycznego, konkursu na prezentację multimedialną oraz konkursu na napisanie pracy na wyżej wymieniony temat..

Czytaj więcej

Konkursu Piosenki Niemieckiej

Konkursu Piosenki Niemieckiej Dnia 17.04.2012 w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu odbył się Konkurs Piosenki Niemieckiej „Jeder kann singen” dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem imprezy było propagowanie piosenki niemieckiej, budzenie wśród uczniów zainteresowania językiem niemieckim, motywowanie ich do nauki tego języka,  jak również promocja nowych talentów. Organizatorami konkursu byli nauczyciele germaniści ze Swarzędzkiej Jedynki-Dorota Polechońska i Danuta Habdas. Swój udział w imprezie zgłosiło 39 wykonawców  z 26 szkół. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatu Poznańskiego, Piotr Pietryga,  przewodnicząca Komisji Oświaty w Starostwie Powiatowym, radna Barbara Antoniewicz, dyrektor szkoły średniej nr 96 w Sankt Petersburgu Tatiana Wiktorowna Goriaczewa.

Czytaj więcej

III Sesja zawody przyszłości

III Sesja "zawody przyszłości"W tym roku po raz trzeci odbyła się Sesja poświęcona zawodom przyszłości: informatyk, logistyk, mechatronik, spedytor. W trakcie trwania sesji odbywały się wykłady poświęcone logistyce oraz informatyce. Swój odczyt wygłosił: dr Maciej Stajniak z Wyższej Szkoły Logistycznej na temat: „Logistyka i spedycja w przedsiębiorstwach”, przedstawiciel firmy Kuehne&Naglel na temat: „Logistyk na rynku pracy”  oraz prof Jerzy Bartoszek z Politechniki Poznańskiej na temat: „Semantyka, czyli „sensowne”  rozumienie danych w Internecie i w bazach danych”. Uczniowie uczestniczący w stażach zagranicznych przedstawili swoje prezentacje; na zakończenie otrzymali certyfikaty zawodowe oraz uprawnienia na wózki widłowe. W sesji brali udział uczniowie naszej szkoły oraz z Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu a także Gimnazjum nr 24 w Poznaniu.

Czytaj więcej

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1

  Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu z wizytą w Neustadt   Od 04.03.2012r. do 24.03.2012r. 18 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalnościach: monter-mechatronik przebywali na stażu w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci w Berufsbildenden Schulen w Neustadt am Rübenberge w Niemczech. W projekcie zaplanowane są  dwa trzytygodniowe staże oraz przygotowanie pedagogiczno-kulturowe. Na ten cel przeznaczone jest ponad 80000 euro. 

Czytaj więcej