Dyrekcja

Przemysław Jankiewicz - Dyrektor Szkoły
Maria Juszczak - Wicedyrektor ds. szkolnictwa zawodowego 
Anna Cichocka-Majchrzak - Wicedyrektor ds. wychowawczych
Barbara Loga - Wicedyrektor ds. dydaktycznych
Roman Pawłowski - Wicedyrektor ds. organizacyjnych i informatyzacji
Piotr Stasiak - Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Praktycznego

Harmonogram dyżurów dla rodziców
kadry kierowniczej
Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu

Dyrektor

mgr inż. Przemysław Jankiewicz
czwartek 17:00 – 19:00

Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Praktycznego
mgr inż. Piotr Stasiak
czwartek 16:00 – 18:00

Wicedyrektor ds. wychowawczych
mgr Anna Cichocka-Majchrzak
poniedziałek 13:00 - 14:30; 17:00 - 18:00; 

Wicedyrektor ds. szkolnictwa zawodowego 
mgr inż. Maria Juszczak
wtorek  16:00  -  18:00

Wicedyrektor ds. dydaktycznych 
mgr Barbara Loga
środa 16:00 - 18:00

Wicedyrektor ds. organizacyjnych i informatyzacji 
mgr Roman Pawłowski
piątek 16:00 - 18:00

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Anna Jabłońska
wtorek 14:00 - 16:00

Zastępca kierownika szkolenia praktycznego
mgr inż. Agnieszka Wójcik
wtorek 16:00 
- 17:00
czwartek 13:30 - 14:30