Lekcja 1

Wypełniając zadanie konkursu „Szkoła w ruchu” nauczyciel wychowania fizycznego Magdalena Deba opracowała konspekt zajęć wychowania fizycznego uczących gry w Speedminton. Zajęcia takie odbyły się 23 stycznia 2014 w klasie 1 TG i 1 TUS.

Opracowanie i przeprowadzenie zajęć jest realizacją zadania w obszarze nr 1 konkursu. Celem przygotowania i przeprowadzenia zajęci oraz opublikowania informacji o nich jest przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej, które dowodzą, że lekcje WF mogą być ciekawe i atrakcyjne.

DSCF0046.JPG

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

 SPEEDMINTON

Temat lekcji: Poznajemy gry i zabawy z kometką - speedminton

Data: 23.01.2014

 Klasa:  1TG/TUS dziewcząt

PROWADZĄCA :Magdalena Deba

·         Cele zajęć: Uczeń kształtuje zwinność, koordynację wzrokowo ruchową podczas ćwiczeń gier i zabaw, doskonali odbicia forhendem i bekhendem podczas zabawy i ćwiczeń. Uczeń:

o   samodzielnie kontroluje odbicia lotki forhendem i bekhendem,

o   umie wykonać zadane mu czynności,

o   stosuje się do reguł zabaw i poleceń prowadzącego,

o   umie pracować indywidualnie i zespołowo.

·         Formy:

o   Indywidualna,

o   Zespołowa.

·         Metody:

o   Zabawowa,

o   Zadaniowa,

o   Ścisła.

·         Środki dydaktyczne:

o   gumowe piłki do tenisa, lotki, rakiety

 

DSCF0031.JPG

 

 

TOK LEKCJI

NAZWA ZABAWY, GRY, CWICZENIA

CZAS

Rozwiązania organizacyjno metodyczne

UWAGI

Część I wstępna

Organizacyjno –porządkowa

 

Zabawa ożywiająca

 

 

 

 

 

Część II A

Rozgrzewka -ćwiczenia kształtujące

RR

 

 

 

T

 

 

NN

 

 

T

 

 

RR i NN

 

 

 

 

T

 

Ćw. mm brzucha

Ćw. mm grzbietu

 

 

 

Część II główna

 

Ćwiczenia oswajające ze sprzętem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia wprowadzające do forhendu i bekhendu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część III końcowa

Zbiórka w szeregu, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji

 

„Berek złodziej”

Każda osoba na rakiecie trzyma lotkę, zadaniem uczniów jest odebranie lotek przeciwnikom, wygrywa ten, kto zbierze najwięcej

 

- Ćwiczenia w truchcie wzdłuż sali.

-Krążenia RR w przód

-Krążenia RR w tył

-Krążenia prawa ręka w przód lewa w tył i odwrotnie

 

-Skłon tułowia na zmianę w bok z zamachem ręki w tył z dotknięciem ręką do ziemi

-skip A

-skip C

-prawa noga skip A, lewa skip C i odwrotnie

-Skręty Tułowia w podskokach

- z przysiadu wyskok w górę

-krok dostawno- dostawny

Na prawą i lewą nogę z wymachem ramion w bok

-krok skrzyżny na prawą i lewą nogę

-skłon tułowia w przód

W miejscu

- 3 serie po 10 brzuszków

-w leżeniu przodem równoczesny wznos RR i NN

 

- podbijanie piłki rakietą przed sobą

 

- podbijanie piłki z odbiciem kontrolnym o ziemię

- podbijanie piłki na zmianę jedną i drugą stroną rakiety

-zmiana ręki 3 kolejne ćwiczenia jak wyżej

 

-podbijanie lotki na rakiecie przed sobą

 

-wysokie podbijanie lotki na rakiecie

 

 

 - jedna odkłada rakietę i rzuca piłkę po koźle druga odbicia forhendem

 

- jedna odkłada rakietę i rzuca piłkę po koźle druga odbicia bekhendem

 

- jedna odkłada rakietę i rzuca lotkę druga odbicia forhendem

 

- jedna odkłada rakietę i rzuca lotkę druga odbicia bekhendem

 

-odbicia w dwójkach lotką na małą odległość dowolnym sposobem

 

Odbicia na dalszą odległość

Jedna osoba z rzędu wchodzi w boisko:

- po odbiciu biegnie na koniec rzędu

- po odbiciu biegnie na koniec rzędu naprzeciwko

- gra na punkty- punkt zdobywa ta drużyna, która trafi lotką w pole przeciwnika

 

Zbiórka w szeregu, pokaz przez najlepsze uczennicę odbić, pochwała zwrócenie uwagi na najczęściej występujące błędy

Pożegnanie.

2’

 

 

 

 

2’

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1’

 

 

1’

 

 

1’

 

1’

 

 

1’

 

 

1’

 

 

 

3’

 

 

 

3’

 

 

 

3’

 

 

 

3’

 

 

 

2’

 

 

 

 

 

 

2’

 

2’

 

5’

 

 

 

 

 

 

 

2’

 

 

 X

 X

 X

 X

 X

 X              N

                  

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 

 

XXXXXXXXXXXXX

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczennice z rakietami  ustawiają się w luźnej rozsypce na Sali

 

 

 

                            X

 X

                X

 X

                                 X

 X              N

                  

 X

                        X

           X

                          X

 X

               X

 

 

 

 X                                  X

                               

 X                             X

 

 X                            X      N

                  

 X                                X

 

 X                             X

 

 X                             X

 

 

 

 

                   X

                   X                                 

                   X              

                          

 

                                 N

                  

                                

                    

 

                   X                     

                   X

                   X

 

 

       XXXXXXXXXXXX

                    N

 

 

 

 

-Rozdanie rakiet i lotek każdemu uczniowi

 

 

 

 

 

-Uczennice na linii końcowej odkładają rakiety i lotki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zamiast lotki początkowo podbijanie gumowymi piłkami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienie w dwójkach na przeciwko siebie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienie w dwóch rzędach naprzeciwko siebie