Lekcja 3

Zadanie 1 lekcja nr 3
Wypełniając zadanie konkursu „Szkoła w ruchu” nauczyciel wychowania fizycznego
Magdalena Deba opracowała scenariusz zajęć wychowania fizycznego doskonalących w
formie zabawowej umiejętność gry w piłkę siatkową. Zajęcia takie odbyły się 31 stycznia 2014 w klasie 1 TE. 1 TM i 1 TL.
Opracowanie i przeprowadzenie zajęć jest realizacją zadania w obszarze nr 1 konkursu.
Celem przygotowania i przeprowadzenia zajęci oraz opublikowania informacji o nich jest przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły związanych z
aktywnością fizyczną społeczności szkolnej, które dowodzą, że lekcje WF mogą być ciekawe i
atrakcyjne.

 

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PIŁKA SIATKOWA

 

TEMAT ZAJĘĆ: Gry i zabawy z piłką siatkową

DATA: 31.01.2014

KLASA: 1TE/TM/TL

PROWADZĄCA :Magdalena Deba

 

 • Cele zajęć : Uczeń kształtuje szybkość, zwinność , skoczność, koordynację wzrokowo ruchową podczas gier i zabaw, doskonali odbicia górne podczas zabaw
 • Uczeń
  •samodzielnie kontroluje poruszanie się po boisku
  •umie wykonać zadane mu czynności
  •stosuje się do reguł zabaw i poleceń prowadzącego,
  •umie pracować indywidualnie i zespołowo.
 • Formy :
  •Indywidualna,
  •Zespołowa.
 • Metody :
  •Zabawowa 
  •Zabawowo- naśladowcza.
 • Środki dydaktyczne :
  •piłki do siatkówki, hula- hop, materace, pachołki, skakanki

 

CAM00254.jpg

CAM00218.jpg

CAM00248.jpg

 

TOK LEKCJI

NAZWA ZABAWY, GRY, CWICZENIA

CZAS

Rozwiązania organizacyjno metodyczne

UWAGI

CZEŚC I WSTĘPNA

 

 

ZABAWA OŻYWIAJĄCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II A

 

ZABAWA BIEŻNA:

 

 

 

ZABAWA RZUTNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZABAWA SKOCZNA

 

 

 

 

 

 

 

ZABAWA Z MOCOWANIEM

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ  II B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ III KOŃCOWA

Organizacyjno-porządkowa

Zbiórka w szeregu sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji

 

Berek lotnik- uczniowie biegają po boisku, kto zostanie złapany staje w rozkroku żeby go wybawić należy przejść pod nogami

 

Berek po liniach –uczniowie biegają po liniach, dwóch berków oznaczonych piłkami, złapany jest ten, kto zostanie dotknięty piłką przez berka lub wyjdzie poza linię

 

WYŚCIGI RZĘDÓW

bieg ze skakanką –jedna osoba startuje ze skakanką wraca po kolejne osoby który zespół pierwszy na mecie wygrywa

bieg z piłką przez hula hop- bieg odbicie przez siatkę, pokonanie biegiem  hula-hop

bieg z przeszkodami- dobiegnięcie do pachołka podanie piłki do rzędu, odbicie górne przez siatkę z siadu skrzyżnego, chwyt piłki na drugiej stronie, przeskoki obunóż przez hula hop, powrót  krok odstawno- dostawno dookoła materaca,  podanie oburącz piłki od pachołka

wyścig piłek w rzędach- podawanie piłek nad głową  lub między nogami do tyłu ostatni osoba z końca biegnie do przodu

 

Koszenie trawy- dwie osoby z rzędu ze skakanką które poruszająsię w stronę pozostałych uczniów którzy pokonują przeszkodę przeskokami gdy przeskoczą wszystkie osoby chwytają się za ręce i biegną dookoła pachołka

  

 

 „Jastrząb, kwoka i kurczęta”- jedna osoba staje naprzeciwko swojego rzędu stara się dotknąć ostatniej osoby z rzędu, wszyscy poruszają się krokiem odstawno-dostawnym

 

 

Bieg z odbiciem w kole- uczniowie podzieleni na dwa zespoły, jeden zespół ustawiony w kółku po jednej strony siatki ich zadaniem jest podczas biegu drużyny przeciwnej odbił jak najwięcej razy sposobem oburącz górnym lub dolnym zaczynają odbicia po wprowadzeniu piłki zagrywkę zawodnika (Lub w kółku mają swoja piłkę i biegnący mają swoją piłkę rozpoczynającego bieg, zadania drużyny biegnącej-wprowadzenie piłki zagrywkę do koła lub przebicie przez siatkę , bieg przez hula hop odbicia oburącz górne , przewrót przez materac  powrót krokiem odtawno-dostawnym

 

 

CWICZENIA USPOKAJĄCE ROZCIĄGAJąCE

Ustawienie w kole

ąwiczenia rozciągające mm RR NN i T

 

 

Zbiórka, omówienie lekcji. Pożegnanie

2’

 

 

 

 

2’

 

 

 

 

 

2’

 

 

 

 

 

 

3’

 

 

 

 

 

3’

 

 

3’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

 

 

 

 

 

3’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

 

 

 

 

 

 

 

 

14’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’

 

 

 

 

 

2’

XXXXXXXXXXXXX

N

 

 

 

    X          X          X

 

   X                 X

                X                 B

 

N

 

X      X        B   

                                  N

X      B

 

X                 X      X          

 

 

 

 

    X           X             X

    X           X             X        

    X           X             X

 

       
   
 
 
 

 

 

 

 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X XX    X

 

 

 XXXX  X

 

  

 

                         N

 

 

 
 
 

 

 

                   X     XXXX

 

 

 

XXXXXX

X

 

 
 
 

 

 

X

 

 

 

                                   N

 

               X   

         X           X

                       X

            X      X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                X     X 

          X                X

           X                X

                 X     X

  

                              N

 

 

XXXXXXXXXX

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skakanka

 

 

 

Hula-hop

Piłka

 

Piłka, hula hop, materac, pachołek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skakanka, pacho�ek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 piłki, pachołki, hula hop, materac