Lekcja 4

Zadanie 1 lekcja nr 4

Wypełniając zadanie konkursu „Szkoła w ruchu” nauczyciel wychowania fizycznego Sylwia Wachowicz-Zając opracowała scenariusz zajęć wychowania fizycznego na lodowisku. Zajęcia takie odbyły się 30 stycznia 2014 w klasie 1TM T i 1F ZSZ na lodowisku w Swarzędzu.

Opracowanie i przeprowadzenie zajęć jest realizacją zadania w obszarze nr 1 konkursu. Celem przygotowania i przeprowadzenia zajęci oraz opublikowania informacji o nich jest przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej, które dowodzą, że lekcje WF mogą być ciekawe i atrakcyjne.

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (Jazda podstawowa na łyżwach)

TEMAT ZAJĘĆ: Doskonalenie techniki jazdy na łyżwach.

Zadania szczegółowe:

  • motoryka: równowaga, koordynacja, siła mm nn
  • umiejętności: prawidłowa technika odbicia w bok
  • wiadomości: Dlaczego tak ważne jest zachowanie prawidłowej pozycji łyżwiarskiej? Podstawowe zasady gry w hokeja.
  • Postawy: Samokontrola, samoocena, współdziałanie w zespole.

Klasa 1TM  Czas 45´

 

2014-01-31 14.37.45.jpg

 

Tok lekcji

Treść zadania

Czas

Uwagi

Część wstępna

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia tułowia i RR

NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cześć główna

Doskonalenie

Prawidłowej pozycji łyżwiarskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część końcowa

Zbiórka powitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, podanie zadań lekcji oraz wiadomości.

 

Rozgrzewka na lodzie

 

Jazda na lodzie z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi( krążenia rr, wymachy rr, skłony, przysiady , skręty, wznosy kolan do 90°

 

Zabawa ożywiająca

  • berek po liniach z przekazywaniem szarf
  • berek przyjaciel- przed schwytaniem można uchronić łapiąc kolegę za rękę. Osoba złapana staje się berkiem

 

 

1.Jazda na prostym odcinku w półprzysiadzie( wyciągnięte przed siebie a w kolejnym ćwiczeniu
splecione na plecach).

 

2. Jazda na prostym odcinku w

Przysiadzie ( jak wyżej).

 

3.”Beczki obunóż”- ugięte lekko we wszystkich stawach w początkowym ustawieniu w małej odległości od siebie, a następnie przyciągamy do równoległego ustawienia płóz. W czasie wykonania ruchu stopniowo przechodzimy od wew. krawędziłyżwy po ustawienie na środkowej części płozy w najszerszym ustawieniu.

 

4.”Beczki jednonóż”- ćwiczenia najpierw wykonujemy jedną a później drugą nogą a następnie raz prawą a później lewą nogą naprzemiennie. W czasie ćwiczenia n. wykonuje pracę na krawędziach a następnie wraca do równoległego ustawienia póz w małej . od siebie i rozpoczyna kolejny ruch.

 

5.Jazda slalomem między pachołkami ustawionymi systematycznie. Zwrócić uwagę by moment odbicia przypadał przy pachołku.

 

6.Jazda slalomem między pachołkami asymetrycznie. Odbicie jak wyżej.

 

7.Jazda przodem na prostym odcinku jak największą ilością kroków.

 

8.Jazda przodem na prostym odcinku jak najmniejszą ilością kroków.

 

9.Jazda na jednej nodze raz na drugiej.

 

10. Jazda w prawidłowym rytmie.

 

Gra w hokeja- gra szkolna.

 

Zbiórka , omówienie zajęć, wyróżnienie najlepszych, podanie wyników rywalizacji, .
 

 

1,5´

 

 

10´

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30´

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´

 

1,5´

 

 

 

 

Rozmowa na temat pozycji łyżwiarskiej.

 

 

 

 

Zwrócenie uczniom uwagi aby złapanych kolegów nie popychali a jedynie lekko dotykali. Również poprosić aby starali się szybko wstawać po upadku a w czasie upadku by nie próbowali ratować się przytrzymując się kolegów.

 

Można przeprowadzić w formie rywalizacji po kilku krokach odbicia- kto przejedzie najdłuższy odcinek we wskazanej przez N poz bez konieczności odepchnięcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Można przeprowadzić w formie rywalizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szereg