Rada Rodziców

Rada Rodziców

PIOTR CICHEWICZ - Przewodniczący

PRZEMYSŁAW LIPOWICZ - Wiceprzewodniczący

MIROSŁAWA RATAJCZYK - Skarbnik

KRYSTYNA ŁUCZAK - Sekretarz

Członkowie Rady Rodziców:

MAGDA MALICKA-MUREK

Komisja Rewizyjna:

DOROTA MRUGALSKA

KRZYSZTOF GULCZYŃSKI

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017  wynosi 50 zł.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców:

    Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach

    Filia w Swarzędzu

    os. Raczyńskiego 19

    62-020 Swarzędz

    61 9044 0001 0030 0330 6245 0001