Mechatroniczne

Absolwent technikum mechatronicznego otrzymuje konkretną wiedzę i zdobywa niezbędne umiejętności. Do jego zadań będą należały między innymi: tworzenie informacji technicznej potrzebnej przy konstruowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych, instalacja i testowanie sprzętu oraz oprogramowania informatycznego, montaż układów elektrycznych, pneumatycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych. To zawód ceniony i poszukiwany na rynku pracy.