Zajęcia 2

Zadanie 2 zajęcia 2

Zajęcia z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców odbywają się systematycznie przez cały rok szkolny w ramach popularyzacji w Szkole Piłki siatkowej halowej jak i plażowej.

 Realizacja zajęć stanowiła wypełnienie zadania konkursu „Szkoła w ruchu” i była związana z realizacją zadania w obszarze nr 2 konkursu – Napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego.

 

Celem zajęć jest doskonalenie i wyrównywanie deficytu umiejętności uczniów z elementów technicznych i taktycznych. Ukształtowanie osobowości uczniów  ukierunkowanej na osiąganie celów dzięki umiejętności współdziałania i współzawodnictwa.  Realizacja działań wychowawczych poprzez wdrażanie do realizacji aktywności ruchowej i określenie roli czasu wolnego i wypoczynku, dbałości o własne zdrowie.

Zajęcia Piłki Siatkowej dla chłopców od września do końca stycznia odbywały się w poniedziałki o godz.17.00,od lutego odbywają się we wtorki o godzinie 16.00

DSCF0077.JPG

W treningach siatkówki halowej średnio uczestniczy około 14 uczniów. W treningach siatkówki plażowej średnio uczestniczy około 8 osób ze względu na specyfikę dyscypliny.

Grupa chłopców jest przygotowywana do reprezentowania Szkoły i współzawodnictwa z zakresu Piłki Siatkowej halowej, plażowej wg Kalendarza Imprez Mistrzostw Powiatu Poznańskiego.

DSCF0082.JPG

Zajęcia piłki siatkowej dla dziewcząt od września do stycznia, odbywały się we wtorki o godzinie 16.00, od lutego odbywają się w poniedziałki o godzinie  16.00

W treningach siatkówki halowej uczestniczyło średnio 12 dziewcząt. W treningach siatkówki plażowej średnio uczestniczy około 6- 8 osób ze względu na specyfikę dyscypliny.

 

 

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ

TEMAT: Doskonalenie odbić sposobem oburącz górnym i dolnym w zespołach trójkowych

CEL GŁÓWNY LEKCJI:

Uczeń kształtuje koordynacje wzrokowo- ruchową podczas odbić sposobem oburącz górnym i dolnym w grupie

CELE OPERACYJNE:

Uczeń:

 • Doskonali odbicie sposobem górnym i dolnym w zespołach trójkowych
 • Potrafi przyjąć postawę siatkarską przed odbiciem sposobem oburącz górnym i dolnym
 • Potrafi wykonać prawidłowo odbicia sposobem oburącz górnym i dolnym
 • Potrafi współpracować w zespołach trójkowych
 • Kształtuje koordynację wzrokowo- ruchowej
 • Kształtuje koordynację ciała podczas przyjęcia prawidłowej postawy siatkarskiej
 • Wie, jaka jest prawidłowa technika odbić sposobem oburącz górnym i dolnym
 • Samodzielnie kontroluje postawę siatkarska przed odbiciem piłki

 

DATA: 3 marca 2014

 • sala gimnastyczna
 • 45’

METODY PRACY: słowne, poglądowe- pokaz, ćwiczebne

METODY NAUCZANIA: zabawowa, analityczna, syntetyczna

FORMY PROWADZENIA ZAJĘC: naśladowczo-ścisła, zadaniowa-

 •  

SPOSOBY ORGANIZACJI PRACY: praca w zespołach  trójkowych, jednym frontem, praca w grupie

PRZYBORY I PRZYRZĄDY: piłki do siatkówki

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

CZĘŚĆ I Organizacyjno - porządkowa

Zbiórka w szeregu, sprawdzenie obecności, gotowości uczniów do zajęć, podanie tematu lekcji

 

Zabawa ożywiająca „Berek po liniach”

Uczennice biegają po liniach boiska od siatkówki, berek oznaczony piłką do siatkówki

 

CZĘŚĆ II A Rozgrzewka

Ćwiczenia kształtujące z piłkami do siatkówki

-krążenia prawej ręki w przód, lewa kozłuje piłkę

-krążenia lewej ręki w przód, prawa kozłuję piłkę

-piłka nad głową przerzucanie piłki z ręki do ręki

-toczenie piłki do połowy prawą ręką od połowy lewą

-krok odstawno-dostawno, piłka w ramionach wyprostowanych przed sobą

-przeplatanka do połowy na prawą stronę od połowy na lewą stronę

-skłon tułowia w przód, ósemka między nogami

-wyrzut piłki w górę przysiad, chwyt piłki w wyskoku

-wypad na prawą i lewą nogę, przekładanie piłki z ręki do ręki pod nogami

-piłka trzymana w ramionach przed sobą skręty tułowia w podskokach

-leżenie przewrotne, piłka między nogami

 -nogi pod kątem prostym piłka między nogami, skłon tułowia w przód

- przetoczenie piłki z ręki do ręki pod klatką piersiową

 

CZĘŚĆ II B

Ćwiczenia w zespołach trójkowych

- rzut piłki jednorącz (prawą, lewą ręką na zmianę) bieg na drugą stronę, chwyt piłki w postawie wysokiej

-rzut piłki z wyskoku w górę, bieg na drugą stronę, przyjęcie piłki w pozycji niskiej na przedramionach

-rzut piłki tyłem bieg na drugą stronę, przyjęcie piłki w dowolnej postawie wysokiej lub niskiej

-odbicia sposobem oburącz górnym bieg na drugą stronę

-odbicia sposobem oburącz dolnym z przejściem na drugą stronę

-odbicia piłki sposobem oburącz górnym skrajnych ćwiczących, ćwicząca ustawiona w środku obraca się do ćwiczących ustawionych na zewnątrz, odbija piłkę sposobem dolnym

- odbicia piłki sposobem oburącz górnym osób skrajnych, osoba stojąca w środku odbija piłkę sposobem oburącz górnym w tył

-odbicia górne przez siatkę trzecia osoba ustawiona za plecami jednego z ćwiczących odbija piłkę sposobem dolnym, gdy osoba przed nią nie odbije piłki

-odbicia sposobem oburącz górnym przez siatkę z dograniem piłki sposobem oburącz dolnym do osoby stojącej pod siatką

-trzy ćwiczące ustawione pod siatką z piłkami, reszta w rzędzie na linii końcowej, uczennice pod siatką odbijają piłkę sposobem górnym natomiast ustawione na linii końcowej odbijają piłkę sposobem dolnym zmieniając pozycje krokiem odstawano-dostawnym

-Gra uproszczona 1 X1 na jedno odbicie przez siatkę, po każdym odbiciu uczennice zmieniają się w rzędzie

 

 

CZĘŚĆ III Końcowa

Ćwiczenia rozciągające w pozycji niskiej

-Skurcz prawej/lewej ręki za głowę, drugą przytrzymanie

-Przenos wyprostowanej prawej/lewej ręki w bok drugą przytrzymanie

-skłon tułowia w przód do nogi wyprostowanej druga skurczona do środka

-leżenia na plecach skurcz prawej/lewej nogi do klatki piersiowej

Zbiórka, omówienie tematu lekcji, pochwała dla najlepiej ćwiczących uczennic, pożegnanie.

 

Zajęcia 2

Zadanie 3 lekcja 2

 

Wypełniając zadanie konkursu „Szkoła w ruchu” nauczyciel Anna Rogacka opracowała scenariusz zajęć wychowania fizycznego dotyczących znaczenia ćwiczeń wzmacniających dla utrzymania właściwej postawy ciała. Zajęcia takie odbyły się 24 marca 2014 w klasie 3 ES.

 

Opracowanie i przeprowadzenie zajęć jest realizacją zadania w obszarze nr 3 konkursu. Celem przygotowania i przeprowadzenia zajęci oraz opublikowania informacji o nich jest przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły związanych z edukacją zdrowotną.

 

100_1086.JPG

 

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

Prowadząca: Anna Rogacka

Temat: Uczymy się oceniać postawę ciała i poznajemy ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne.

 

W zakresie Umiejętności:

 • Uczeń potrafi ocenić własną postawę ciała,
 • Uczeń potrafi prawidłowo wykonać ćwiczenia na zadane partie mięśniowe.

 

W zakresie Wiadomości:

 • Uczeń zna sposoby oceny postawy ciała,
 • Uczeń zna negatywne konsekwencje nieprawidłowej postawy ciała,
 • Uczeń zna ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie posturalne.

 

W zakresie Postawy:

 • Uczeń jest świadomy znaczenia rozgrzewki do zajęć ruchowych,
 • Uczeń wykazuje się dbałością o właściwą postawę ciałą.

 

100_1090.JPG

 

Przebieg lekcji:

 

 1. część wstępna

Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.

Podanie tematu lekcji.

 

 1. wprowadzenie

Omówienie wad postawy, zdefiniowanie prawidłowej postawy ciała, podkreślenie znaczenia prawidłowej postawy ciała dla zdrowia i komfortu życia

 

 1. ocena postawy ciała

Ocena postawy ciała według schematu:

(ilustracje wg. 1. – Kasperczyk, T. Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie, KASPER, Kraków 2004; 2.-4. Kołodziej J., Kołodziej K.,Momola I. Postawa ciała, jej wady i korekcja, FOSZE, Rzeszów 2004)

 

 

 1. Oceń twoją sylwetkę w oparciu o poniższą klasyfikację Staffela.
  1 – normalna, 2 – plecy okrągłe, 3 – plecy płaskie, 4 – plecy wklęsłe, 5 – plecy okrągło-wklęsłe
  scan0001.tif
 2. Oceń swoją sylwetkę w płaszczyźnie czołowej (posłuż się poniższym rysunkiem):          
  1 – Prawidłowa, 2 – Nieprawidłowa
  scan0002.tif
 3. Oceń ułożenie swoich kolan (posłuż się poniższym rysunkiem):
  1 – kolana koślawe, 2 – kolana szpotawe, 3 – kolana prawidłowe
  scan0003.tif
 4. Oceń typ swojej stopy (posłuż się poniższą klasyfikacją Bochenka):
  1 – wydrążona, 2 – prawidłowa, 3 – spłaszczona, 4 – płaska
  scan0004.tif

 

 1. część główna

Ćwiczenia rozgrzewki przy muzyce.

 

100_1091.JPG

 

Ćwiczenia na wybrane grupy mięśniowe.

 

100_1095.JPG

 

3 serie po 15 powtórzeń (ćwiczenia w parach):

 • w leżeniu przodem wznosy ramion w tył,
 • w leżeniu przodem wznosy nóg w tył,
 • w leżeniu przodem przeniesienie piłki trzymanej w rękach za głowę w tył, powrót i kulnięcie piłki,
 • przekładanie piłki z lewej na prawa stronę w siadzie równoważnym i podanie piłki partnerowi,
 • ćwiczenia na mięśnie brzucha w siadzie z piłką i podanie do partnera, nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych,
 • klęk podparty, wyprost nogi lewej w tył i prawej ręki w górę z klaśnięciem o rękę partnera,
 • podpór przodem, kulnięcie piłki prawą ręką do partnera, następnie lewą ręką.

 

 1. 3część końcowa

Ćwiczenia uspokajające i rozciągające.

Zbiórka, podsumowanie lekcji, pochwała dla uczniów wyróżniających się.