Zajęcia 4

Zadanie 2 zajęcia 4

18 marca 2014 nauczyciel Sylwia Wachowicz Zając przeprowadziła zajęcia z piłki ręcznej. Realizacja zajęć stanowiła wypełnienie zadania konkursu „Szkoła w ruchu” i była związana z realizacją zadania w obszarze nr 2 konkursu – Napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego.

Scenariusz lekcji z piłki ręcznej

TEMAT: Doskonalenie podań i chwytów w ruchu z piłką.

I. Cele lekcji

1) Wiadomości

Uczeń:

· wie, jak ułożyć dłonie przy chwycie piłki ręcznej,

· wie, na czym polega technika podania piłki ręcznej,

· zna przepisy gry w piłkę ręczną,

· wie, na czym polega współpraca w zespole,

· zna własne uzdolnienia motoryczne,

· wie, dlaczego należy systematycznie podejmować wysiłek o charakterze

wytrzymałościowym,

· wie, że intensywność tętna zależy od wysiłku fizycznego.

2) Umiejętności

Uczeń:

· umie ułożyć ręce w „koszyczek” w momencie chwytu piłki,

· potrafi prawidłowo podać piłkę partnerowi,

· potrafi zbadać w każdej chwili swoje tętno,

· umie wcielić się w rolę zawodnika lub sędziego,

· podejmuje samodzielnie decyzje w czasie gier i zabaw ruchowych,

· samodzielnie dobiera ćwiczenia doskonalące wytrzymałość,

· potrafi zastosować proste techniki relaksacji,

· potrafi dostosować wysiłek fizyczny do swoich możliwości organizmu.

II. Metody pracy

Metoda naśladowcza – ścisła, zadaniowa – ścisła oraz zabawowo - naśladowcza.

III. Środki dydaktyczne

Piłki ręczne, pachołki, znaczniki.

IV. Przebieg lekcji

1) Faza przygotowawcza

a) Sprawy organizacyjno - porządkowe:

· zbiórka i powitanie,

· sprawdzenie gotowości do zajęć,

· podanie tematu,

· przypomnienie zasad bezpieczeństwa na lekcji.

b) Przygotowanie organizmu do wysiłku – rozgrzewka:

· rozdanie piłek ręcznych każdemu ćwiczącemu;

· wybieramy jednego ucznia, który kozłując piłkę ma poruszać się w różnych,

wybranych przez siebie kierunkach, a pozostali mają za nim nadąży również kozłując

piłkę;

· berek z kozłowaniem piłki – wybrany uczeń kozłując piłkę goni pozostałych,

dotknięciem przekazuje swoje zadanie dogonionemu uczniowi;

· uczniowie kozłują piłkę na określonym terenie, starają się wolną ręką wybić piłkę

przebiegającemu obok ćwiczącemu, chroniąc swoją piłkę. Osoba która straci swoją

piłkę w określonym przez nauczyciela miejscu wykonuje 5 przysiadów i wraca do

zabawy.

2) Faza realizacyjna

Ćwiczenia wykonujemy w formie strumieniowej.

a) Uczniowie ustawieni rzędem twarzą do ściany w odpowiedniej odległości od niej,

poruszają się krokiem dostawno - odstawnym wykonują podania i chwytają odbitą piłkę

rękoma ułożonymi w „koszyczek” (pokaz prawidłowo ułożonych rąk). Gdy warunki na sali

pozwalają na rzuty o ścianę dookoła sali, to ćwiczymy cały czas, gdy jest to niemożliwe, to

ten odcinek kozłujemy piłkę (2–3 okrążenia sali).

b) Uczniowie ćwiczą jak wyżej ale podania wykonujemy kozłem (zwracamy uwagę na

prawidłowo ułożoną rękę rzutną).

c) Zbieramy połowę piłek, wyznaczamy 3 uczniów, którzy kozłując piłkę mają dogonić

pozostałych i dotknąć ręką. Uciekający są bezpieczni gdy posiadają piłkę. Zadaniem

uciekających jest podawanie piłek do osób aktualnie gonionych przez berków. Osoby

złapane wykonują określone przez nauczyciela ćwiczenie i wracają do zabawy.

d) Zbieramy pozostałe piłki i dzielimy grupę na cztery zastępy:

· Zadanie 1 – wyznaczony zastęp otrzymuje jedną piłkę, zadaniem tej grupy jest tak

podawać do siebie piłkę aby dotknąć nią jak największą liczbę uczniów. Pozostałe trzy

zastępy uciekają. Osoba z piłką może zrobić tylko trzy kroki. W określonym czasie

liczymy punkty za każdą złapaną osobę. Zadanie to wykonuje każdy zastęp.

· Zadanie 2 – rozgrywamy mecz pomiędzy zespołami, punkty zdobywa się, gdy

zawodnik dotknie piłką określonej ściany. Uczeń z piłką może zrobić tylko trzy kroki.

Nie można kozłować piłki. Boiskiem jest sala gimnastyczna, bramkami – przeciwległe

ściany. Zawody rozgrywamy pierwszy zespół z drugim, trzeci z czwartym, następnie

zwycięzcy i pokonani między sobą. Sposób rozegrania spotkań zależy od nauczyciela i

jest dowolny.

Gra właściwa (podział na dwa zespoły).

3) Faza podsumowująca

a) Ćwiczenia oddechowe.

b) Zbiórka, podsumowanie lekcji, wyróżnienie najlepiej ćwiczących.

c) Sportowe pożegnanie.

V. Czas trwania lekcji: 45’