Zaoczne

Szkoły dla dorosłych:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- Szkoła Policealna:

  • Technik administracji

  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Technik rachunkowości

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

  • Monter mechatronik

  • Technik mechatronik

  • Technik mechanik

  • Technik logistyk


Rekrutacja 26 czerwca – 31 sierpnia 2017

 

Informacje dla słuchaczy szkół dla dorosłych:

Rozkład godzin klasa zaocznych

Plany zajęć

Terminy zjazdów