Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zostając uczniem zasadniczej szkoły zawodowej, zyskuje się możliwość kształcenia w wybranym przez siebie zawodzie.

Po trzech latach nauki oraz po zdanym egzaminie, organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Izbę Rzemieślniczą, zostaje się specjalistą w danej dziedzinie, co gwarantuje mocną pozycję na niezwykle wymagającym rynku pracy w Polsce i poza jej granicami.
Kształcenie teoretyczne w szkole, doświadczenie zdobywane podczas praktyki zawodowej oraz licznych szkoleń krajowych i zagranicznych sprawi, że absolwent będzie w pełni gotowy do wykorzystywania w pracy swojej wiedzy i zdobytych umiejętności.

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych (patronat VW Poznań)

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (patronat VW Poznań)

Monter mechatronik(patronat VW Poznań)

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych (patronat VW Poznań)

Operator obrabiarek skrawających (patronat SKF)